Välkommen till Guldstaden!

Butik & Verkstad

Förutom vårt sorti­ment med vackra smycken i guld, silver och stål, så salu­för vi även klockor och presentartiklar.

I verk­staden som är ut­rustad med modern maskinell utrust­ning och gängse verktyg för guld­smide, kan vi göra lagningar/om­arbet­ningar men även till­verka nya smycken på begäran. Vi utför även service av klockor och större urverk.

Ut­bildade inom dator­stödd smyckes­design, kan vi kombinera trad­it­­ionellt hant­­­verk med ny digital teknik.